SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA)
Gwarancja Jakości Świadczonych Usług przez Fastom.pl


Gwarancja Jakości Świadczonych Usług przez Fastom.pl dotyczy każdego, kto w myśl Regulaminu Fastom.pl jest Klientem Usługodawcy oraz nie posiada żadnych zadłużeń finansowych wynikających z zawartych umów z Usługodawcą.

Gwarancja uptime'u wykupionej usługi

Fastom.pl zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, aby łączny czas dostępu do wykupionej przez Państwa usługi poprzez protokół HTTP wyniósł co najmniej 99,5% w skali opłaconego okresu abonamentowego. Ta gwarancja jest rozliczania jednorazowo w okresie abonamentowym na podstawie systemu kontrolnego Fastom.pl Jeżeli procent czasu, przez jaki będą mogli Państwo korzystać z usług oferowanych przez Fastom.pl będzie mniejszy niż 99,5% w skali opłaconego okresu abonamentowego, i czas w którym nie mieli Państwo dostępu do naszych usług nie będzie wykluczony zgodnie z niżej prezentowaną listą wykluczeń, Fastom.pl zobowiązuje się do zwrotu kosztów abonamentu wykupionej przez Państwa usługi w kwocie proporcjonalnej do czasu, w którym nie mieli Państwo dostępu do usług lub usługa nie była świadczona, a który to dostęp jest gwarantowany na podstawie specyfikacji wykupionej usługi, Regulaminu Fastom.pl oraz niniejszego SLA. Aby otrzymać zwrot przedmiotowej kwoty abonamentu należy wysłać do Fastom.pl stosowne żądanie - adres do korespondencji w tej sprawie to ksiegowosc@fastom.pl, które zostanie rozpatrzone najpóźniej w ciągu 30 dni od momentu przyjęcia tego żądania przez Fastom.pl

Wykluczenia w gwarancji uptime'u:
Poniżej prezentujemy listę wykluczeń, które nie wpływają na pomniejszenie się statystyki łącznego czasu dostępu do usług, jeżeli wystąpią i nie wpływają na pomniejszanie się procentu, który opisuje czas dostępu do usług w czasie trwania okresu abonamentowego:
  • sytuacje na które nikt nie ma wpływu, bez ograniczeń nakładanych przez jakiekolwiek organizacje czy rządy, w tym wojny, insurekcje, sabotaże, embarga, pożary, powodzie, trzęsienia ziemi, tornada, strajki, opóźnienia w transporcie, przerwy w działaniu łącz telekomunikacyjnych, awarie sprzętu, awarie oprogramowania, przerwy w dostawie prądu
  • awarie łączy dostępowych do usług (np. przerwanie światłowodów, które łączą usługi z Internetem)
  • awarie sprzętu, który pośredniczy w dostępie usługi wykupionej przez Klienta do Internetu, w tym awarie routerów, switchy, serwerów na których świadczone są usługi itp.
  • zaplanowane lub niezaplanowane aktualizacje oprogramowania dotyczące sprzętu jaki udostępnia usługi, aktualizacje i wymiany sprzętu na którym świadczona jest usługa, w tym wymiany zasilaczy serwerów, dysków twardych, pamięci itp.
  • awarie serwerów DNS, w tym serwerów DNS utrzymywanych przez Fastom.pl,
  • ataki na sieć i łącza internetowe, które łączą platformy sprzętowe na których świadczone są usługi z Internetem,
  • awarie spowodowane przez obsługę techniczną Fastom.pl lub osoby odpowiedzialne za obsługę techniczną, wykonujące zadania z dyspozycji Fastom.pl lub dowolnego usługodawcy, w którym Fastom.pl współpracuje,
  • sytuacje spowodowane przez działania klienta, które naruszają Regulamin Fastom.pl bez żadnych wyjątków.


Czas reakcji w przypadku wystąpienia awarii serwerów lub braku dostępu do wykupionych przez Klienta usług

Fastom.pl zobowiązuje się do zareagowania w najkrótszym możliwym czasie na zgłoszenie użytkownika o awarii lub braku dostępu do usługi. Czas reakcji Fastom.pl na zgłoszenie problemu przez użytkownika wynosi maksymalnie 24 godziny, bez względu na porę oraz dzień, w którym nastąpiło zgłoszenie. W większości przypadków czas reakcji obsługi serwisowej Fastom.pl nie przekracza kilku-kilkudziesięciu minut, niemniej warunki SLA określają z nawiązką górne granice czasu reakcji. Wykupując dowolną usługę w Fastom.pl mogą mieć Państwo pewność, że cały czas czuwamy nad tym, aby Państwa usługa była dostępna oraz zawsze jesteśmy gotowi do pomocy, w przypadku gdy mają Państwo jakiekolwiek problemy z konfiguracją czy dostępnością usługi. Dodatkowe warunki Integralną częścią Polityki Bezpieczeństwa Fastom.pl jest Regulamin Fastom.pl dostępny do pobrania pod adresem http://www.fastom.pl/Regulamin.pdf