POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA Fastom.pl

Wszelkie czynności związane z korzystaniem z usług są przez Usługodawcę zapisywane i archiwizowane. Zakres wykorzystania tych informacji ogranicza się do:Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, na żądanie organów ścigania (prokuratura, policja) każdy podmiot gospodarczy (w tym Fastom.pl) ma obowiązek udostępnienia posiadanych informacji.

Dodatkowe warunki Integralną częścią Polityki Bezpieczeństwa Fastom.pl jest Regulamin Fastom.pl dostępny do pobrania pod adresem http://www.fastom.pl/Regulamin.pdf