NETYKIETA Fastom.pl

Netykieta Fastom.pl stanowi zbiór zasad zachowania się przy użytkowaniu Usług wykupionych przez Klienta (w myśl Regulaminu Fastom.pl) w firmie Fastom.pl

Ogólnie przyjęte zasady obowiązujące przy korzystaniu z Usług Fastom.pl :



Dodatkowe warunki

Integralną częścią Polityki Bezpieczeństwa Fastom.pl jest Regulamin Fastom.pl dostępny do pobrania pod adresem